<bgsound src="new-year.mp3" loop="infinite"> Vé máy bay - Khách Sạn - Visa - Tour du lịch
KHỞI ĐẦU 2020 CÙNG VIETNAM AIRLINES

 

 

 

Hãy khởi đầu 2020 với kế hoạch cho những chuyến đi bất tận cùng Vietnam Airlines. Hãng hàng không quốc gia xin gửi tặng bạn ưu đãi 10% khi mua vé từ 01/01/2020 đến 05/01/2020 cho các hành trình nội địa và quốc tế. 

 

Book Now

 

 

Hành trình Mức giảm Mức giá áp dụng Thời gian bay
Chặng bay khởi hành từ Việt Nam Chặng bay khởi hành từ Quốc tế về Việt Nam
Từ Hà Nội đi Đà Nẵng/Đà Lạt/Nha Trang/Phú Quốc/Huế/Qui Nhơn/Chu Lai/Đồng Hới/Tuy Hòa 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm)

01/01/2020-24/01/2020

 

31/01/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-31/05/2020

 
Từ Hải Phòng/Cần Thơ/Nha Trang/Buôn Mê Thuột/Vân Đồn/Đà Lạt đi Đà Nẵng 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm)

01/01/2020-24/01/2020

 

31/01/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-31/05/2020

 
Từ Tp. Hồ Chí Minh đi Phú Quốc 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm)

01/01/2020-24/01/2020

 

31/01/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-31/05/2020

 
Từ Đà Nẵng/Đà Lạt/Nha Trang/Phú Quốc/Huế/Qui Nhơn/Chu Lai/Đồng Hới/Tuy Hòa đi Hà Nội 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm)

02/01/2020-26/01/2020

 

11/02/2020-30/04/2020

 

05/05/2020-31/05/2020

 
Từ Đà Nẵng đi Hải Phòng/Cần Thơ/Nha Trang/Buôn Mê Thuột/Vân Đồn/Đà Lạt 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm)

02/01/2020-26/01/2020

 

11/02/2020-30/04/2020

 

05/05/2020-31/05/2020

 
Từ Phú Quốc đi TP. Hồ Chí Minh 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm)

02/01/2020-26/01/2020

 

11/02/2020-30/04/2020

 

05/05/2020-31/05/2020

 
Từ Tp. Hồ Chí Minh đi Hà Nội/Hải Phòng/Vinh/Buôn Mê Thuột/Pleiku/Đồng Hới/Thanh Hóa/Vân Đồn/Chu Lai/Qui Nhơn/Huế/Nha Trang/Đà Lạt/Đà Nẵng 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm)

01/01/2020-08/01/2020

 

30/01/2020-29/04/2020

 

02/05/2020-21/06/2020

 
Từ Hà Nội đi Vinh/Cần Thơ 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm)

01/01/2020-08/01/2020

 

30/01/2020-29/04/2020

 

02/05/2020-21/06/2020

 
Từ Buôn Mê Thuột/Pleiku đi Hà Nội 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm)

01/01/2020-08/01/2020

 

30/01/2020-29/04/2020

 

02/05/2020-21/06/2020

 
Từ Hà Nội/Hải Phòng/Vinh/Buôn Mê Thuột/Pleiku/Đồng Hới/Thanh Hóa/Vân Đồn/Chu Lai/Qui Nhơn/Huế/Nha Trang/Đà Lạt/Đà Nẵng đi Tp. Hồ Chí Minh 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm)

 

02/01/2020-26/01/2020

 

11/02/2020-02/05/2020

 

04/05/2020-21/06/2020

 
Từ Vinh/Cần Thơ đi Hà Nội 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm)

02/01/2020-26/01/2020

 

11/02/2020-02/05/2020

 

04/05/2020-21/06/2020

 
Từ Hà Nội đi Buôn Mê Thuột/Pleiku 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm)

02/01/2020-26/01/2020

 

11/02/2020-02/05/2020

 

04/05/2020-21/06/2020

 
Các hành trình nội địa còn lại 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/01/2020-30/06/2020  
Giữa Việt Nam và Malaysia 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)

 

 

03/01/2020-23/01/2020

 

31/01/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-30/06/2020

 

 

03/01/2020-26/01/2020

 

02/02/2020-01/05/2020

 

05/05/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Thái Lan 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)

 

04/01/2020-28/01/2020

 

02/02/2020-14/04/2020

 

20/04/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-30/06/2020

 

08/01/2020-24/01/2020

 

29/01/2020-10/04/2020

 

15/04/2020-30/04/2020

 

05/05/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Singapore 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)

 

03/01/2020-23/01/2020

 

31/01/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-30/06/2020

 

03/01/2020-20/01/2020

 

24/01/2020-26/01/2020

 

02/02/2020-01/05/2020

 

05/05/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Myanmar 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)

01/01/2020-25/01/2020

 

04/02/2020-03/04/2020

 

02/05/2020-30/06/2020

01/01/2020-25/01/2020

 

04/02/2020-03/04/2020

 

02/05/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Lào, Campuchia 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)

01/01/2020-17/01/2020

 

03/02/2020-03/04/2020

 

21/04/2020-30/06/2020

01/01/2020-17/01/2020

 

03/02/2020-03/04/2020

 

21/04/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Indonesia 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)

 

06/01/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-20/05/2020

 

26/05/2020-30/06/2020

 

01/01/2020-09/01/2020

 

12/01/2020-01/05/2020

 

05/05/2020-15/05/2020

 

22/05/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Sydney 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)

 

16/02/2020-20/04/2020

 

01/05/2020-30/06/2020

08/01/2020-28/01/2020

 

02/02/2020-07/04/2020

 

13/04/2020-25/06/2020

Giữa Việt Nam và Melbourne 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)

 

16/02/2020-02/04/2020

 

10/04/2020-30/06/2020

08/01/2020-28/01/2020

 

02/02/2020-24/03/2020

 

01/04/2020-18/06/2020

Giữa Việt Nam và Nhật Bản 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)

 

10/01/2020-25/01/2020

 

03/02/2020-23/03/2020

 

13/04/2020-28/04/2020

 

07/05/2020-30/06/2020

 

06/01/2020-17/01/2020

 

26/01/2020-25/03/2020

 

15/04/2020-27/04/2020

 

05/05/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Hàn Quốc 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/01/2020-30/06/2020 01/01/2020-30/06/2020
Giữa Việt Nam và Hồng Kông – Trung Quốc 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)

01/01/2020-24/01/2020

 

05/02/2020-11/04/2020

 

17/04/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-30/06/2020

01/01/2020-17/01/2020

 

26/01/2020-07/04/2020

 

13/04/2020-30/04/2020

 

05/05/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Đài Loan – Trung Quốc 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)

 

03/01/2020-24/01/2020

 

11/02/2020-05/04/2020

 

10/04/2020-28/04/2020

 

02/05/2020-30/06/2020

 

03/01/2020-09/01/2020

 

26/01/2020-31/03/2020

 

05/04/2020-30/04/2020

 

04/05/2020-19/06/2020

Giữa Việt Nam và Nga 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)

31/01/2020-29/04/2020

 

22/05/2020-30/06/2020

01/01/2020-24/01/2020

 

03/06/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Anh 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)

 

11/01/2020-24/01/2020

 

09/02/2020-11/04/2020

 

27/04/2020-30/06/2020

 

01/01/2020-10/01/2020

 

24/01/2020-29/03/2020

 

13/04/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Đức 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)

 

09/01/2020-19/02/2020

 

29/04/2020-30/06/2020

 

01/01/2020-14/01/2020

 

24/01/2020-07/02/2020

 

04/03/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Pháp 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)

 

09/01/2020-19/02/2020

 

29/04/2020-30/06/2020

 

01/01/2020-14/01/2020

 

24/01/2020-07/02/2020

 

04/03/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Trung Quốc 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/01/2020-30/06/2020 01/01/2020-30/06/2020

 

 

* Lưu ý: Mức giảm chỉ áp dụng trên các chuyến bay do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác. Mức giảm không áp dụng đồng thời với giá ưu đãi dành cho nhóm 2 người và 4 người (loại giá vé ưu đãi chứa ký tự -G2-, -G4-).

 

Hotline: 0918-69-7777

Email: info@songthinhtourist.com.vn

Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Facebook google youtube

Vé máy bay - Khách Sạn - Visa - Tour du lịch

Vé máy bay - Khách Sạn - Visa - Tour du lịch

Vé máy bay - Khách Sạn - Visa - Tour du lịch